VNB:s ungdomsverksamhet

VNB arrangerar olika utbildningstillfällen, redskapstävlingar och lägerverksamhet för ungdomar inom medlemskårerna. Därutöver organiserar VNB resor till olika nationella läger. Ungdomsverksamheten är kordinerad via VNBs ungdoms- och verksamhetsledare.

Mera detaljerad information angående lägerverksamheten finns på sidan "Läger".