Välkommen till Västra Nylands Brandkårsförbund

VNB – Västra Nylands Brandkårsförbund är en lokal organisation för de frivilliga brandkårerna i Västra Nyland dvs. Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö.

Verksamhet finns för alarmadelningens medlemmar, brandkårsdamer, brandkårsungdomar och seniorer, såsom möten, tävlingar och utbildningsdagar. Ungdomsverksamheten omfattar dessutom läger, tävlingar och utbildningstillfällen för ungdomsledarna.

Västra Nylands Brandkårsförbunds damsektion bildar en takorganisation för de frivilliga brandkårernas damklubbar och damavdelningar.

VNB leds av en ordförande som väljs varje år samt en styrelse på 8 personer med två års mandat. Förbundets verksamhetsledare samt damsektionens ordförande deltar i styrelsens arbete.