VNB:s styrelse

VNB leds av en ordförande som väljs varje år samt en styrelse på åtta (8) personer med två års mandat. Förbundets verksamhetsledare samt damsektionens ordförande deltar i styrelsens arbete.

 

Möten

Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, ett vårmöte (redovisningsmöte) och ett höstmöte (valmöte).

Vårmötet hålls i mars eller april och höstmötet i oktober eller november.

Varje ordinarie medlem har en röst vid förbundets möte. Rösten får användas av representant som ordinarie medlem befullmäktigat. Representant med fullmakt får inte representera flere medlemmar. Övriga mötesdeltagare samt hedersordförande, hedersmedlemmar och understödande medlemmar innehar yttranderätt.