Verksamhet för brandkårernas seniormedlemmar

Inom VNB finns brandkårer som har senioravdelningar, stödavdelningar, bevakningskompani osv. Namnen är olika men principen den samma: man samlar de äldre medlemmarna inom brandkåren som inte längre aktivt deltar i alarm- avdelningens verksamhet. 

Seniormedlemmarna deltar i brandkårernas egen verkamhet, de för vidare brandkårens traditioner och ser till, att de yngre medlemmarna känner till brandkårens historia.

VNB ordnar två träffar för brandkårernas seniormedlemmar per år; en vårträff och en höstträff.